26/11/2014

"Inimesed, aastad, elu" 7. ja viimane raamat - "Люди, годы, жизнь. 7."


1959. a "Inimesi, aastaid, elu" alustades kavatses Ilja Ehrenburg oma mälestused lõpetada Hruštšovi "sulaajaga" ("Оттепель"), kuid 1965. a 6. raamatut täiendades otsustas kirjutada viimase aastakümne kohta ka 7. raamatu. Selles on tema mõtted seoses noore põlvkonnaga ja minevikuideaalidega, on tema elu ja loometee tolle aja olulisemate sündmuste kirjeldus, on käsitletud tema teoste saatust, on taas juttu reisidest ja huvitavatest inimestest. Enne surma jõudis Ehrenburg kirjutada 20 peatükki.

Järjest kõigi seitsme raamatu lugemine oli üsna väsitav, viimast lugesingi märksa pealiskaudsemalt.

Siia panen Ehrenburgi meenutuse sellest, kuidas üks Molotovi väljaütlemine oleks peaaegu takistanud Hemingway "Vanamehe ja mere" tõlke ilmumist ajakirja "Inostrannaja literatura" esimeses numbris:

"Будучи в Женеве, Молотов за утренним завтраком сказал членам советской делегации, что хорошо будет, если кто-нибудь на досуге прочитает новый роман Хемингуэя - о нем много говорят иностранцы. На следующий день один молодой мидовец, расторопный, но, видимо, не очень-то разбирающийся в литературе, сказал Молотову, что успел прочитать "Старик и море". "Там рыбак поймал хорошую рыбу, а акулы ее съели". - "А дальше что?" - "Дальше ничего, конец". Вячеслав Михайлович сказал: "Но ведь это глупо!..""

"Судьба книги зависела от любого обстоятельства внешней или внутренней политики; но об этом мне придется еще не раз говорить в последующих главах. (Случай с Хемингуэем в 1955 году не был единичным, и я вышел из редакционной коллегии "Иностранной литературы" еще до выхода первого номера."

Fotol on Ernest Hemingway kalaga Kuubal.

Põhjalikult kirjutab Ehrenburg Stalini isikukultuse hukkamõistmisest NLKP 20. kongressil:

"25 февраля 1956 года стало для меня, как для всех моих соотечественников, крупной датой. Я сказал, что был о некоторой степени подготовлен к докладу Хрущева, но я хорошо понимаю, как были поражены многие делегаты съезда..."

Kõne all on Ungari sündmused 1956. a ja tollased kohtumised ungari kirjanikega, samuti noil aastail Indiasse tehtud reis, kus Ehrenburg kohtus peaminister Jawaharlal Nehruga (1889-1964)ja tema tütre Indiraga (1917-1984). Seoses Jaapani-reisiga on palju juttu tõusva päikese maa kommetest. Kreekas kohtus Ehrenburg teiste hulgas ka Manolis Glezosega, Armeenias sealsete loometegelastega. Terve peatüki pühendab ta aga hoopiski meie lähinaabritele, Daugavpilsi linnale, mille arenguga ja eelkõige korteriprobleemide lahendamisega ta 1950. aastast alates rahvasaadikuna tegeles.

Veel on käsitletud suhtumist juutidesse Nõukogude Liidus ja muidugi kõiksuguseid probleeme seoses kirjanduskriitikaga, võimalustega teoseid avaldada, hukkamõistuga, mida paljudel kirjanikel täiesti ootamatult tuli kogeda jne. Nii 6. kui ka 7. raamatus meenutab ta Aleksandr Fadejevit, kes lõpetas elu enesetapuga, kuna tal olid pidevad siseheitlused kirjanikupürgimuste ja võimutruuduse vahel. Isegi "Noore kaardiväe" juba ilmunud ja Stalini preemia pälvinud teksti sunniti teda muutma.

Ka Ehrenburg ise sai oma loomingu eest kirjanduskriitikutelt ja võimuritelt vaheldumisi kord kapatäie külma, siis jälle kuuma vett kaela, noomitusi ja avaldamiskeelde. Ta meenutab, kuidas tema mälestusteraamatut "Inimesed, aastad, elu" süüdistati kord üheaegselt nii "objektivismis" kui ka "subjektivismis"...

Fotol koerakesega on Ilja Ehrenburg oma viimasel eluaastal.

Mälestusteraamatu kõige viimane peatükk aga jutustab Ehrenburgi sõprusest Marc Chagalliga (1887-1985), kelle teoseid ta hästi tundis, kelle lennukus ja värvikus talle meeldis. Ehrenburg ootas pikisilmi, et neid ka nõukogude kunstipublikule tutvustataks:

"Может быть, пришло время показать работы витебчанина М. 3. Шагала не только французам или японцам, но также его землякам? Ведь все созданное им неразрывно связано с любимым им Витебском."

Fotol on Marc Chagall.

Lõpetuseks sobibki siia Marc Chagalli maal "Kala külataevas" (1955-1960) - unenäoline pilt Vitebskist, kus isegi kalad lendavad ja helgivad taevas nagu tähed.


Vaata ka:
Люди, годы, жизнь
Унесенный ветром. Валерия Новодворская – об Илье Эренбурге

/Pildid on vabakasutuses internetis./

Vaata ka:
Sissejuhatav postitus "Inimesed, aastad, elu" - "Люди, годы, жизнь".
"Inimesed, aastad, elu" 1. raamat - "Люди, годы, жизнь. 1"
"Inimesed, aastad, elu" 2. raamat - "Люди, годы, жизнь. 2."
"Inimesed, aastad, elu" 3. raamat - "Люди, годы, жизнь. 3."
"Inimesed, aastad, elu" 4. raamat - "Люди, годы, жизнь. 4."
"Inimesed, aastad, elu" 5. raamat - "Люди, годы, жизнь. 5."
"Inimesed, aastad, elu" 6. raamat - "Люди, годы, жизнь. 6."
910.

No comments:

Post a Comment