Reklaamist

Reklaamist minu blogides

Alates oktoobrist 2020 on minu kultuuriblogis Kruusatee ja raamatublogis Tütarlaps linnast mõne raamatumulje algusse lisatud pildike „#lugesin kirjastuselt saadud raamatut...“. Sel juhul on tegu arvustustega, mida olen kirjutanud lugedes kirjastustelt saadud arvustuseksemplari.

Postituste sel viisil märgistamisel lähtun Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) juhendist sotsiaalmeedias reklaami avalikustajale (22.09.2020), mis selgitab reklaamiseaduses olevaid nõudeid ja piiranguid. TTJA loeb ka blogisid sotsiaalmeedia hulka kuuluvateks. Täpsemini vaata TTJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/et/uudised/kas-sina-teed-oma-sotsiaalmeedia-kontol-reklaami

Küsimus, kas mu blogide raamatumuljed on reklaam või mitte, on minu arvates siiski vägagi vaieldav. Saavad ju ka meediaväljaannete raamatukriitikud ja -blogijad oma arvustuseksemplari kirjastustelt, kuid nende kirjutisi ei peeta reklaamiks ega märgistata vastavalt, vaid peetakse arvustusteks, kriitikaks, retsensioonideks, raamatututvustusteks või -muljeteks. Samamoodi ei pea minagi oma raamatumuljeid reklaamiks, seda enam, et valin arvustatava raamatu kirjastus(t)e pakkumise hulgast ise, vastavalt oma huvidele.

No comments:

Post a comment