29/05/2014

Veli Jonathan


Olla lind...

Olla laevamastide asemel eksinud katusele. Olla ühe silmaga ootel, et kellegi köögiaknast ehk midagi visatakse, ja teise silmaga kiigata prügikastide poole. Libiseda katusepinnal just siis, kui tahad lennuks tiibu sirutada.

Olla ootaja... Ehk tuleb veel tormituult. Ehk saab veel lainete kohal lennata ja enda parema mina üles leida.

Olla vaatleja... Mis toimub? Kus toimub? Kus suunast puhub tuul? Ja siis lendu minna?

Oh ei, hoopiski tuvi kombel asfaldisoos tatsuda, autode vahel, ikka üks silm köögiakna, teine prügikastide poole kiikamas. Ja kui siis korraks nokk lahti teha, kostab sealt nii nukker kriiksatus, et inimesed taas kord tüdinult mõtlevad: "Jälle need linnud karjuvad siin!"

Ära unustanud mere ja vabaduse.

Kuid ega ma tegelikult teagi, mis toimub ta peas vaevalt paari meetri kaugusel - kas seal ongi mõnda mõtet.

Või on ta ehk Jonathan Livingston Merikajakas?

Minu foto, 28. mai 2014.

23/05/2014

"Sitapead" ja valimised


Paljud on juba eurovalimistel eelhääletanud ja e-valinud, aga need, kel valimisteekond veel läbimata, võiksid enne lehitseda Aaron Jamesi raamatut "Sitapead". Milleks?

Aga selleks, et mitte sitapead valida või et just nimelt sitapead valida või et teada, kas ise ollakse sitapea või mitte.

Kuigi pealkiri häälestab kerglasele lugemisele ja teos on mõnusasti kirja pandud, on "Sitapead" üsna tõsine ja teaduslik raamat, millest annab aimu ka selle alapealkiri "Teooria" ning rohked teaduslikud viited ja elulised näited. Nii et ühtekokku siis "Sitapead. Teooria" (Tänapäev, 2013; tlk Virgo Siil; orig "Assholes: A Theory", 2012) ehk õpetus, kuidas nendega toime tulla. Nemad võivad osutuda minuks, sinuks, temaks, meieks, teieks. Neid on palju ja tuleb üha juurde.

Tüüpilise sitapea küsimuseks peab filosoofiadoktor, California Ülikooli filosoofiateaduskonna abiprofessor Aaron James küsimust: "Kas sa tead, kes ma olen?" Tema sitapeateooriale pani aluse surfamisel kogetu ehk lainelaudurite laiamine. Ta ei suhtu sitapeadesse vaenulikult, vaid püüab neist aru saada ja seda arusaamist ka lugejateni tuua.

Tekstinäiteid:
"Meie teooria on lihtne: isik kvalifitseerub sitapeaks siis (ja ainult siis), kui ta omastab süstemaatiliselt teatud privileege inimestevahelistes suhetes vankumatu privilegeeritustunde pärast, mis annab talle immuunsuse kaasinimeste kaebuste suhtes. (Kuna sitapead on üldjuhul mehed, räägime peamiselt neist, kuid samas tunnistame, et ka naised võivad sitapead olla.)"

"Muidugi pole me sageli ühel nõul, millised õigused inimestel on või ei ole, seda eriti poliitikas. Mis tähendab ka seda, et me oleme tihtipeale eriarvamusel selles, kes on või kes pole sitapea."

"Avaliku elu tegelased esitavad vabatahtlikult avalikkusele kohtumõistmiseks oma kandidatuuri sitapea kohale."

"Sitapeast president on see, kes moraalselt seisukohalt vaadates ületab talle ettenähtud piirid."

"Vaatamata paljudele rasketele kogemustele, mis peaksid meile õpetama, mis lahendused ei toimi, ja võib-olla koguni üksikutele edusammudele, piisab kõigest mõnest uut tüüpi sitapeast - või ka sellestsamast vana tüüpi sitapeast, keda kohatakse ebasobival hetkel -, et meid tabaks ebameeldiv üllatus, see viiks meid tasakaalust välja ning rikuks terve ülejäänud päeva."

"... teised, kes muidu ei mõtleks nagu sitapead, meelitatakse samuti nende leeri, eriti siis, kui privilegeerituse sõnum hoogsamalt levima hakkab. Ka nemad hakkavad agressiivselt ja nördinult kaitsma seaduseid ja institutsioone, mis tagavad neile aina suurema tüki pirukast, hoolimata sotsiaalsetest põhimõtetest ja isegi sellest, kui palju see teistele maksma läheb."


- - -

Mina arvatavasti sitapead ei valinud. Seekordseks valimiseelistuseks oli üks noormees, kes pole vähemasti oma senistes ettevõtmistes veel sitapealikkust demonstreerinud.

E-valimine ise kujunes mulle siiski mitte hetkeliseks (nagu varasematel kordadel), vaid ligi tunniajaliseks protsessiks. Nimelt tuli ekraanile korduvalt (ja sellele vaatamata, et olin kõik õigesti teinud) veateade:


Kui abitelefonile helistasin, küsiti kõigepealt, kas mul ikka ühendus toimib ja serdid kehtivad (noh toimis ja kehtisid ju), suunati veel kord kontrollima, aga ikka ei mõiganud miski. Lõpuks selgus, et põhjuseks oli arvuti viirusetõrje. Ja lõppude lõpuks sain valitud. Igatahes pean e-valimisi tunduvalt paremaks võimaluseks, kui kaubanduskeskuses valimisjaoskonnas valimispäeval pikas järjekorras seismist. 

22/05/2014

(Elu)ajaarvestus


Kas olete kunagi kokku arvanud, mitu erinevat ajalooperioodi olete üle elanud? Või mitu on üle elanud teie vanemad või vanavanemad?

Küsimus on ajendatud Ehho Moskvõ raadiosaates "Kultuurišokk: Hüvasti, elutõde! Mälestades vene roppsõnu kultuuris" (Культурный шок: Прощай, правда жизни! Памяти русского мата в искусстве; 10. mail 2014) kõlanud loetelust, mille tegi dramaturg ja režissöör Mihhail Ugarov:

"Vaata, meie maal (mõeldud on Venemaad) on kindlasti veel pikaealisi, kes on sündinud enne 1917. aastat. Kujuta ette, et need inimesed on üle elanud vähemalt 13 ajalooetappi, mille jooksul on toimunud mingid tõsised muudatused. Nad elasid tsaariajal, seejärel pärast (esimest) revolutsiooni ajutise valitsuse ajal. Siis elasid nad üle 1917. aasta revolutsiooni ja punaterrori, seejärel kodusõja, siis nepi (uue majanduspoliitika), siis kollektiviseerimise, industrialiseerimise ja 1937. a suure terrori. Seejärel Suure Isamaasõja, mis oli päris uus, eriline etapp. Seejärel külma sõja alguse ja võitluse kosmopoliitlusega, siis "sula", siis stagnaaja, seejärel perestroika, siis 1990ndad, nüüd elavad nad Putini-ajastus. Kokku on nad üle elanud 13 erinevat perioodi. Mina olen 40aastane ja näinud neist ajastutest ainult nelja. Oletame, et kõige optimistlikuma ennustuse järgi elan ma veel 50 aastat. Kas oskate ette kujutada, kui palju on mul veel huvitavat ees?"

Originaaltekst vene keeles: "Вот смотри, до сих пор же на территории нашей страны наверняка остались старожилы, которые родились до 17-го года. Вот представь себе, что эти люди пережили как минимум 13 исторических этапов, в которые происходили какие-то серьезные изменения. То есть они жили при царе, потом они жили при Временном правительстве после революции. Потом они пережили революцию 17-го года и Красный террор, потом гражданскую войну, потом НЭП, потом коллективизацию, индустриализацию и Большой террор 37-го года, потом Великую Отечественную войну – это другой, совершенно, этап. Потом начало «холодной войны» и борьбу с космополитизмом, потом «оттепель», потом застой, потом перестройку, потом 90-е, сейчас они живут в эпоху ВВП. И представляете, 13. Мне 40 лет, я из этих 13 периодов застал всего 4. Допустим, у меня оптимистический прогноз, что я проживу еще лет 50. Представляете, сколько у меня впереди еще интересного?" - Михаил Угаров - драматург, режиссер, художественный руководитель "Театра.doc".

Kui selles loetelus toodut arvestada ja liita meie tänapäevale, siis elan mina praegu kuuendat (või isegi seitsmendat) ajalooperioodi.

Aga kuidas on lood teiega? Missugune on teie isiklik ajalugu või teisisõnu (elu)ajaarvestus? Ja mida arvate, kas on parem elada üle võimalikult rohkem maailmas ja ühiskonnas toimuvaid muudatusi või saada elada stabiilselt vaid ühel ajaetapil, rahulikult ja  muutusteta?

15/05/2014

Tehniline probleem

Pean selle blogi lugejatelt vabandust paluma. Nimelt olen siia ajapikku pannud nii postitustesse kui ka oma loomingu loetelulehtedele üsna palju linke, mille kaudu on olnud võimalik lugeda mõnesid minu eri aastatel kirjutatud artikleid jm tekste nii ajalehtedest kui ajakirjadest, mis on olnud internetis saadaval.

Aga aeg-ajalt uuendavad toimetused oma veebilehti. Mõni aeg tagasi oli seetõttu raske juurde pääseda Õpetajate Lehes ilmunud lugudele. See probleem on nüüdseks lahendatud, igatahes kui viimati vaatasin, siis Õpetajate Lehe arhiiv veebis toimis.

Praegu ei pääse ma internetist lugema Elukirjas ilmunud asju, ei enda omi ega ka muid. Mulje on selline, nagu oleks varasemate aastate arhiivid maha võetud. Tõenäoliselt on põhjuseks Elukirja omanikuvahetus ja ajakirja sisu uuendamine. Igatahes ei saa mu blogi linkide kaudu praegu seal ilmunud tekste lugeda.

On võimalik, et niisuguseid mittetoimivaid linke on blogis minust olenemata põhjustel nüüd üsna palju. Ma ei hakka neid ka maha võtma, sest võib-olla tulevad väljaannete arhiivid internetti tagasi.

14/05/2014

Mustlased meie kõrval


Viimasel ajal on juhtunud kuidagi niimoodi, et jõuan näitustele, mida olen ammu kavatsenud vaadata, vaid mõned päevad enne sulgemist. Seekord ka.

Fotonäitus "Meie, mustlased" on ju Tallinnas Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis avatud olnud juba kuu aega ja jääb vaadata veel ainult 20. maini. Sestap soovitan, kui pole veel seda vaatamas käinud, siis minge kindlasti enne, kui enam ei saa. Ja varuge aega, sest kuigi näitus iseenesest pole kuigi suur, on Annika Haasi fotod nii ilmekalt paeluvad tõelised kunstiteosed ning Reena Purreti (Rentsi!) saatetekstid nende juures nii huvitavad, et tasub rahulikult süveneda, kõik üle vaadata ja läbi lugeda.


Annika Haas on öelnud, et fotoseeriana esitatud dokumentaalne sissevaade romade ellu ei võta muust ühiskonnast eraldatuses toimetava rahvakillu suhtes arvustavat seisukohta. Aga pildistaja sümpaatiatunne pildistatavate suhtes on neis töödes nii märgatav, et tekitab vaatajas siira kaasaelamise.

Mina uurisin neid fotosid põhjalikult ka täitsa isiklikust huvist, sest olnuks täitsa võimalik, et mõnel neist on jäädvustatud mu lapsepõlve mängukaaslane, väike Ljuba kõrvalmaja suurest mustlasperest. Kuigi, kui oleks, siis ega ma teda enam ära ei tunneks - nii väga palju aastaid on möödunud. Kuid seda nõmmekate seas omapärast perekonda väikese kräbeda mustlasvanaemaga, kes kamandas lisaks Ljubale veel suurt lastelasteväge, tema poja Miša ja miniaga mäletan hästi. Kogu seda siginat-saginat, mis nende ümber käis, muidugi ka.


Minu moblafotod näituselt ei anna Annika Haasi pildimaailma ja selle suurepärase näituse meeleolu kuigi hästi edasi. Natuke aimu neilt siiski ehk saab.

Lisan ka ühe Annika Haasi paarisfoto, mis oli aprilli alguses Rahvusraamatukogust näituse avamisega seoses saadetud pressiteate lisaks ja mis samuti on näitusel.

© Annika Haas.

10/05/2014

Meele korrastamine

On perioode, mil elu on välistest sündmustest vaesem ja nagu polegi millestki kirjutada. See, mis inimese sees toimub, pole ju nii väga laia seltskonna asi. Rohkem inimese enese.

Mõnikord, tundub mulle, on vaja väliste asjade toimimiseks oma sisemuses inventuuri teha, meelt ja mõtet korrastada. Sel nädalal oli mul selleks hea abimees. Kuulasin esmaspäeval ja teisipäeval kokku kaheksa tundi dalai-laama budistlikke õpetusi interneti otseülekandena Riiast. Väga hea vaimutoit oli.

Neljapäeval ja reedel sai teda otseülekandena taas kuulata Oslost, kus tähistati 25 aasta möödumist talle Nobeli rahupreemia andmisest. Seal kõneles dalai-laama nagu Riiaski budismi tüvitekstidest ja pidas ka väga üldinimlikel armastuse, kaastunde ja mõistmise teemadel avaliku loengu.


Ühtpidi oli see dalai-laama esinemiste jälgimine meeldivalt intensiivne mõttetöö, teisalt sain kinnitust omaenese seadumustele ja tõdemustele. Mis ka mõnikord väga vajalik on, et asju ja olukordi enda ümber sujuvalt laabuma panna.

Ja vihmapäevad on päris sobivad selleks, et veel kord üle vaadata ja läbi mõtelda enda ülestähendused kuuldust.

Siinne foto dalai-laamast on arvutiekraanilt tema esinemisest Oslos 8. mail 2014.

01/05/2014

Hüvastijätt aprilliga... ja fotokaga vist ka

Kui tallinlane tahab näha mustmiljonit ülast korraga ja tal pole kuskilt mõnda metsaalust võtta, siis tuleks tal minna Tallinna loomaaeda. Seal on paari metsatuka alused ülastest nagu paksust lumevaibast kaetud. Käisime seal eile aprilliga hüvasti jätmas.


Loomade poole pealt oli eilne õhtupoolik loomaaias ka väga tore. Algusest kuni lõpuni. Üks kakuline tahtis meile läbi klaasi hiirelaipa anda ja üldse vaatajaga suhelda.


Väga vana tuur suhtles ka ja rippkõhulise sea mustad põrsad olid imenaljakad. Ahvid möllasid mängida, kitsed-sokud puksisid omavahel nii, et sarved kobisesid. Üks laiskloom, kes tavaliselt magab, oli üleval ja tegutses usinalt. Kurg tantsis. Tiiger oli kõige laisem, kasutades talle paistvat päikest ja magada lõõsates. Muid kaslasi oli tore vaadata.


Elevandid olid õues, karud tulid ka just selleks ajaks, kui nende puuride juures tagasiteel olime. Jääkarupoegki harjutas ema külje all inimeste vaatamist, aga inimesi oli teda vaatamas üsna vähe. Ju siis on kõik huvilised juba ära käinud.


Lõpetuseks ajas paabulind oma värvika saba lehvikuna laiali.

Kui kõik nii tore oli, siis kus on korralikud pildid, küsite. Fotodega on nagu on. Fotokas otsustas just nüüd streikima hakata, ei võta kõiki värve, ülevalgustab pimedaski, triibustab pilte. Tegi mingid kunstilised graafilised vigurid, mida fotodeks nimetada ei saa. Võib-olla õnnestub fototöötlemisel mõned pildid päästa (esimesed abitud päästmiskatsed on siin).

Kahju, et see altminek just nüüd juhtus, kui loomad nii kenasti "poseerisid" ja suhtlesid. Võib ka olla, et selle mind hästi teeninud fotoka aeg on läbi. Välguga, muide, tegi kodus toas pilti päris kenasti, aga ega siis loomade nina alla saa välgutama minna. Võib-olla oskab keegi anda hüva nõu, kuidas sellest "seebikarbist" veel asja saaks, sest uue ost ei taha praegu eelarvesse hästi mahtuda.