13/05/2008

Eesti ühiskonnast 2. - arengu eeldused ja tõkked

Veel mõtteid Ülo Vooglaiu ettekandest "Eesti ühiskonna arengu eeldused ja tõkked" Maaema kevadmessi konverentsil "Unikaalne Eestimaa" 10. mail 2008.

"Tünnilauaseadus. Tünn peab vett nii palju, kui kõrge on kõige madalam laud; kui mõnda lauda ei olegi või mõni laud on väga madal, siis ei ole mõtet vedada mõnda "lauda" veel kõrgemaks..."

"Haridus on ühiskonna arengu asendamatu eeldus. Haridus ei ole see, mida koolist antakse...Haridust ei ole võimalik ei anda ega võtta, osta, müüa ega vahetada. Haridus on mitmetähenduslik mõiste: subjekti (üks) karakteristik, kultuuri (üks) funktsioon, siht, eesmärk ja vahend, ressurss ja tingimus, ime jpt."

"Protsessina on haridus valmisolekute kujunemise elukestev jada... Selleks, et haridus kujuneks arenguteguriks, on vaja üldrahvalikku arusaama ühiskonna- ja kultuuriseostest, põlvkondade järjepidevusest, elukestvast enesetäiendamisest, vabadusest ja iseseisvusest, korrast ja korraaustusest, kohustustest ja vastutusest, aust ja väärikusest, tõest, õigusest ja õiglusest, hariduse ja harimatuse võimalikest toimetest..."

"Eesti arengu tõkkeks on:

 • kõlbeline kriis; vaimsete väärtuste jalge alla tallamine raha ja teiste aineliste väärtuste kokku ahnitsemiseks;
 • mõtete, sõnade ja tegude lahknevus; totaalne valetamine endale ja teistele;
 • perekonnasuhete lagunemine;
 • printsiibitus, rehepaplus riigi mängimiseks;
 • sotsiaalse problemaatika eiramine;
 • eesmärkide ja vahendite vahetusse minek;
 • õigussüsteemi riugastumine; juhtkonna ja rahva õiguslik nihilism; usaldamatus;
 • haridussüsteemi püsimine totalitaarsest ühiskonnast päritud paradigmas;
 • teaduse, eriti ühiskonnateaduse kidumine;
 • mittesüsteemne asjaajamine ühiskonnas;
 • juhtimisalaste otsuste madal kvaliteet;
 • töö madal tootlikkus, mittesüsteemsus;
 • vaesus, mis põhjustab vaesust;
 • parasiteerivate organisatsioonide vohamine;
 • JOKK-poliitika, mille tõttu rahval puudub võimalus nõuda ametnikelt ja saadikutelt kompetentsust ning süüdlasi, kroonilisi "eksijaid" ja korruptante-riigivargaid vastutusele võtta."

"Endale saab selgemaks, kui üritada selgitada teistele."

No comments:

Post a Comment