07/01/2019

See ei olnud hea uudis ehk Vaimuhaigla kolimisest Seewaldist Mustamäele

2018. aasta halvim uudis minu kodukandi inimeste jaoks oli/on, et tulevikus vaatavad nende kodumajade aknad tõtt vaimuhaiglaga; et psühhiaatriakliiniku uueks asukohaks saab suure elamurajooni ääreala saja meetri kaugusel suurest koolist (Tallinna Saksa Gümnaasium) ja lasteaiast.

Vaimuravila kujuneb vahetuks naabriks endisele Tiit Soku korvpallikooli hoonele, kus minu teada tegutseb laste ja noorte spordiklubi Nord, ning parkmetsa all sportijad või jalutajad võivad tõenäoliselt kohtuda äraarvamatult käituvate inimestega.

Eellugu

27. märtsil 2006 kirjutas Hille Tänavsuu Postimehes artikli „Seewaldi haigla võib kolida Mustamäele“.
https://www.postimees.ee/1535661/seewaldi-haigla-voib-kolida-mustamaele
Selles oli juttu, et Hermese hotell Sütiste tee 21 võib muutuda haiglapalatiteks, sest Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) kavatseb hoone osta kinnistu haldajalt Tallinna Tehnikaülikoolilt ja rajab sinna psühhiaatriakliiniku.

Toonane PERHi juhatuse liige Toomas Vilosius rääkis kavatsusest sinna n-ö uus Seewald teha. Paldiski mnt ääres on tema sõnul Seewaldil maad 22 hektarit, Sütiste tee 21 krunt on umbes 2 hektarit. Ägedate haigete tarvis plaanitavat samasse Sütiste tee 21 püstitada juurdeehitis, sest seal olevat Vanaka poole minnes veel ruumi küll.

Et Vanaka poole minev ala on Sütiste metsapark, paljude mustamäelaste puhke- ja spordiala, kelgutamisekohana tuntud Lameka nõlv, ja et Sütiste tee 21 asub elumajade, kooli, lasteaedade ja spordikooli vahetus naabruses, tekitas see kavatsus palju paksu verd.

Vahepealne hea muudatus

Aega möödus ja kavatsus omandas uue kuju. Sütiste tee elanikud said kergemini hingata, sest tundus et nende suurte majade vahetusse naabrusse vaimuhaigla rajamine otsustatakse ümber.

25. novembril 2014 kirjutas Marina Lohk Postimehes artikli „Seewaldi kliinik kolitakse Hiiule“.
https://tervis.postimees.ee/3004401/seewaldi-kliinik-kolitakse-hiiule

Selles kirjutati, et  PERH on otsustanud kolida Tallinnas hipodroomi kõrval asuva psühhiaatriakliiniku mitte Sütiste tee 21, vaid Hiiule onkoloogiahaigla endistesse ruumidesse, mis loodeti psühhiaatriakliiniku vajadustele vastavaks ümber ehitada aastaks 2020. (Sellest kirjutas ka Meditsiiniuudised.)

PERHi juhatuse liige Sven Kruup selgitas tookord, et endiste onkoloogiahaigla ruumide rekonstrueerimine psühhiaatriakliiniku vajaduste jaoks on tehniliselt lihtsam ning majanduslikult otstarbekam kui 2007. aastal ühe versioonina kaalutud Sütiste tee 21 hoone ümberehitus.

Ta ütles, et onkoloogiahaigla hoone on rajatud 1970ndatel. Praegu töötab nendes ruumides haigla järelravi kliinik. Psühhiaatriakliiniku vajadustest lähtuvalt on kavas kogu hoone täielikult rekonstrueerida. Ja lisas, et projekti täpne maksumus selgub riigihanke käigus ning 50 protsendi ulatuses on kavas taotleda kaasfinantseerimist ELi struktuurifondidest. Hiiu 44 hoone rekonstrueerimist psühhiaatriakliiniku vajadustele vastavaks kavandati perioodi 2015-2020.

Sütiste tee elumajade elanikud, kool, bussipeatuse kasutajad, metsa- ja spordihuvilised, küllap Tiit Soku korvpallikooli lapsedki hingasid kergendatult.

Nüüdseks aga on asi jälle muutunud.

Ikka elamute ja kooli vahetusse naabrusse

Mullune november tõi uue sõnumi: „Seewald jääb minevikku: psühhiaatriakliinik kolib Mustamäele“ (Postimees 11. nov 2018).
https://www.postimees.ee/6448610/seewald-jaab-minevikku-psuhhiaatriakliinik-kolib-mustamaele

Selles teates kirjutatakse, et PERH sõlmis 31. oktoobril 2018 psühhiaatriakliiniku uue hoone projekteerimistööde lepingu rahvusvahelisel hankel edukaks osutunud projekteerimisbürooga. Projekteerimistööde maksumuseks kujunes 1,36 miljonit eurot, uue psühhiaatriakliiniku hoone projekteerivat Novarc Group AS ja see tulevat Mustamäe meditsiinilinnakusse.

Artiklis meenutatakse, et psühhiaatriakliiniku vajadus uue tänapäevase hoone järele on arutlusel olnud aastaid, sest Seewaldi hooned ning taristu on kriitilises seisus ning ei vasta muinsuskaitseameti, terviseameti ja päästeameti nõuetele. Mullu kevadel olevat analüüsitud uue psühhiaatriakliiniku võimalikke tulevikuasukohti ja nende sobivust ambulatoorse ja statsionaarse psühhiaatrilise abi osutamiseks Tallinnas. Hoone asukohaks olevat valitud Mustamäe meditsiinilinnak, mille kasuks rääkivat patsientide mugav ligipääs tuumikhaiglale ja kõrgetasemelise arstiabi ning diagnostika lähedus.

Artiklis rõhutatakse ka, et asukoht meditsiinilinnakus võimaldavat lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata, samuti vähenevat toidu ja patsientide transpordikulu. Tsiteerin: „Samuti on patsientidel soov mitte eristuda ja seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus. Uus psühhiaatriakliinik projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule.“

Ja nüüd tahaksin vaielda, sest Sütiste tee 21 ei asu meditsiinilinnakus, vaid jääb sellest üle Tervise tee, piirkonda, mille vahetus läheduses on Sütiste teel mitu üheksakorruselist ja otse vastas umbes 30 meetri kaugusel 119 korteriga viiekorruseline elamu. Kohe selle elamu taga on kool. Tervise tee PERHi-poolsel küljel on samuti esmalt elumaja (hoone, kuhu kunagi kavandati Seppo kliinikut) ja alles siis algab meditsiinilinnak. Inimesed, kes lähevad psühhiaatriakliinikusse, on selgelt eristunud, kasutavad bussipeatust, kus praegu käivad ainult 17. ja 61. liini bussid (juurdepääs ei ole seega kuigi hea).

Asukoha suhtes võib veel palju norida. Näiteks ka selles osas, et kui praegu on Seewaldi alal (mille suuruseks eespool pakuti 22 hektarit, tegemist varjulise alaga, kus haiged saavad jalutada ja väljas viibida, siis kahehektariline ala Sütiste tee 21 pakub selleks küsitavaid võimalusi ja on ka muidu üsna rahutu: kõrghoone akendest avaneb vaimuhaigete jaoks masendav vaade Rahumäe surnuaiale ja haiglalinnakule, metsapargist, mida mustamäelased kasutavad, läheb tõenäoliselt tükk psühhiaatriakliinikule, vaimuhaigete rahu võivad ettearvamatute tagajärgedega segada näiteks ka haiglalinnakusse maanduvate helikopterite müra või aastavahetuse ilutulestiku paugud, sest kogemused on näidanud, et paljud käivad oma ilutulestikku tegemas just selles metsatukas, mis Sütiste tee 21 kõrval on, jne.

Seewaldis on väga mitmesuguseid osakondi: erineva raskusastmega haiged, ka need, kes on ümbruskonnale ohtlikud ja vajavad valvet (kuid ometigi mõnikord vaimuhaiglast pageda oskavad); lasteosakond, polikliinik, klubi jm. Patsiendid, kelle puhul on oht, et nad kipuvad enda või teiste elu kallale, peaksid olema väga hästi kontrollitud. Ei kujuta ette, kuidas need kõik kahehektarilisele alale kõrghoonesse mahuvad, ilma et see ümbruskonna elanikke häiriks. Tõenäoliselt ei lahenda probleeme ja kavandatav juurdeehitus. Tekkiv uus olukord mõjub kindlasti ka lähikonna elanike kinnisvara hindadele.

Postimehe artiklis öeldi, et projekti osaliseks rahastamiseks koostati taotlus toetusmeetmesse „Haiglavõrgu pädevuskeskuste infrastruktuuri kaasajastamine“ ning eurorahastuse toetuse taotlusele on positiivne vastus saadud. Uue psühhiaatriakliiniku ehitamist on plaanitud alustada 2020. aastal ja hoonekompleks peaks valmima 2023. aastal.

Oleks väga huvitav teada, mida arvavad sellest kõigest Mustamäe linnaosa ja Tallinna linna juhid (kui neil valimistepalavikus üldse on aega ja tahtmist midagi arvata)!

Võiks pikalt kirjutada sellest, et Seewald oli 20. sajandil igati moodne ravila, kus haiged olid looduses, jalutasid ringi, elasid seltsielu, tegid jõukohast tööd. On kindlasti terve hulk kinnisvarahaisid, kes saavad Seewaldi ärastamisest kasu. On väga kahju, et Marie Girard de Soucantoni 1898. aasta kingitus Vaimuhaigete Hooldamise Seltsile on nüüd laguneda lastud ja sellest kildkondlikku kasu loodetakse saada. Ullikeste kaitseks väljaastujaid on ju vähe. Aga ometi võiks Eesti riik ja Tallinn  nende kõrghoonesse kuhjamise asemel hoopiski  Seewaldi tervisesõbraliku ala korda teha ja sinna uued ravikorpused korrastada ja püstitada.

* Märkus: Selles tekstis on teadlikult välditud sõna „hullumaja“ kasutamist ja vaimuhaigete stigmatiseerimist.

Piltidel on Sütiste tee 21 hoone 2015. aastal, kui selle ette ehitati PERHi suurt parkimisplatsi, mis on majaesisel alal nüüd aastaid tegutsenud. Hoone ise ei ole pildistamise ajaga võrreldes oluliselt muutunud, on ainult veel lagunenum. Minu fotod.

EDIT: 16. jaan 2019. Saatsin selle postituse lingi e-postiga nädal tagasi Mustamäe linnaosa ajalehe toimetajale arvamusega, et tegemist on mustamäelaste jaoks olulise teemaga, mida peaks käsitlema/võiks käsitleda ka linnaosa leht. Samuti saatsin lingi FB kaudu ka linnaosa valitsusse poliitikule, kellest linnaosas palju sõltub (ja kelle poolt muide paar korda hääletanud olen), et ta oma arvamust avaldaks. Mingit vastust ei ole saanud kummaltki. Tõenäoliselt ei peeta selle teemaga valimiste eel tegelemist oluliseks ja häälitoovaks.

EDIT 2: 30. jaan 2019. Sain eile Mustamäe linnaosa vanemalt Lauri Laatsilt vastuskirja, mille lisasin siinse postituse kommentaaridesse ja mille panen ka uude postitusse.

4 comments:

 1. Ma olen käinud Tartus psühhiaatri vastuvõttudel üle 18 aasta, algul ka kuu aega haiglas elanud, ja pole seal majas ega selle läheduses veel ühtegi agressiivset inimest kohanud. Üks patsient ja üks psühholoog ei valinud kõige viisakamaid sõnu, aga muudes kohtades on selliseid inimesi rohkem.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tartus ongi kahtlemata rahulikum.

   Delete
 2. Sain eile Mustamäe linnaosa vanemalt Lauri Laatsilt FB vahendusel järgmise vastuskirja:

  "Tere Linda! Tänan Teie pöördumise eest! Tegin omalt poolt päringu, ning sain järgmise vastuse Regionaalhaigla esindaja käest:

  Lugupeetav Lauri Laats

  Saime linnavalitsuse kaudu kätte teie kirja, kus viitate Linda Järve blogipostitustele seoses uus psühhiaatriakliinikuga.

  Alljärgnevalt selgitame teile uue psühhiaatriakliiniku asukoha tagamaid.

  Psühhiaatriakliiniku vajadus uue tänapäevase hoone järele on arutlusel olnud aastaid. Rohkem kui 100 aastat vana psühhiaatriahaigla )Paldiski mnt-l) täielikult amortiseerunud Seewaldi hooned ning taristu on kriitilises seisus ning ei vasta Muinsuskaitseameti, Terviseameti ja Päästeameti nõuetele. Psühhiaatriakliiniku uus hoone projekteeritakse vastavalt Sotsiaalministeeriumi poolt kinnitatud funktsionaalsele arengukavale Mustamäe meditsiinilinnakusse J. Sütiste tee 21 kinnistule.

  Sel kevadel analüüsiti uue psühhiaatriakliiniku võimalikke tulevikuasukohti ja nende sobivust ambulatoorse ja statsionaarse psühhiaatrilise abi osutamiseks Tallinnas. Märtsis Civitta Eesti AS poolt teostatud psühhiaatriakliiniku võimalike asukohtade analüüsi tulemusena valiti hoone asukohaks Mustamäe meditsiinilinnak, mille kasuks rääkis parem töökorraldus tuumikhaigla läheduses – patsientide mugav ligipääs ning kõrgetasemelise arstiabi ja diagnostika lähedus. Asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata. Samuti on patsientidel soov mitte eristuda ja seda võimaldab anonüümne suurhaigla keskkond ehk asumine Mustamäe meditsiinilinnakus.

  Vaimse tervise häirega inimeste stigmatiseerimine pole kuidagi õigustatud ning alusetud eelarvamused ei peaks olema elanikkonna tervishoiu ja raviga seotud otsuste mõjutajaks.

  Uue hoone kaasaegne arhitektuur arvestab igati kliiniku vajadustega – näiteks on patsientide jalutusalad plaanitud turvaliselt hoonestuse mahtudesse, kasutades katuseid ja sisehoove. Sütiste metspargi jaoks ei too kliiniku ehitus kaasa muudatusi ning parkmetsa jalutusalasid ei tule ning parkmetsas jalutajad neid ka ei näe. Arvestama peab, et psühhiaatriakliinikusse tulevad abi saama ka inimesed, kes on kaotanud oma lähedase või on tekkinud depressioon seoses pereelu või tööeluga ning ilmselgelt ei ole nad ohtlikud naaberkonna elanikele.

  Ka mujal maailmas asuvad psühhiaatriahaiglad sageli linnasüdames – nii on näiteks ka Helsinkis. Uue psühhiaatriakliiniku ehitamist Mustamäele on plaanitud alustada 2020. aastal ja hoonekompleks peaks valmima 2023. aastal."

  Vastasin Lauri Laatsile omalt poolt nii:

  "Tere! Tänan reageerimise eest, kuid pean ütlema, et haigla vastus sisaldab täpselt sama teksti, mis oli Postimehes ja sai ajendiks minu blogipostitusele. Ainuke uus osa on see, mis puudutab haigete jalutusala katustel ja sisehoovis. Olen nii ajakirjanikuna kui ka eraelus üsna hästi kursis psühhiaatriakliiniku eripäradega ja ei kirjutanud Sütiste tee elanike murest mitte haigete stigmatiseerimiseks, vaid oma sügava veendumuse pärast, et Sütiste tee ala ei ole sellise kliiniku jaoks õige koht. Liiatigi on tegemist otsusega, mis mõjutab ümbruskonna elu aastakümneid, kui mitte aastasadu (arvestades praeguse Seewaldi 115aastase ajalooga). Lugupidamisega Linda Järve"

  Panen selle kirjavahetuse ka uude blogipostitusse, sest kommentaarist võib see ehk märkamata jääda.

  ReplyDelete
 3. Facebookis sai see postitus muu hulgas selliseid kommentaare:

  KV: "Ei hoolita. Ainult kokkuhoid on tähtis."

  ML: "Asi on ju väga heas krundis ja küll need kinnisvaramehed oskavad peale käia. See teema on üleval palju aastaid, kord vähem, kord suuremalt."

  Mina: "Jah, ma tean ja viitasin sellele ka oma postituses. Aga ma vähemasti püüan kinnisvarameestele veidikegi vastu astuda. Muide, arvan, et ka n-ö hullumeelsed oskavad heast krundist lugu pidada ja on seda väärt ning paraneksid seal vana Seewaldi kordategemisel oluliselt paremini kui PERH-i surnukuuri ja Rahumäe kalmistut vaadates."

  ML: "Ja sul on õigus, aga ega nende vastu saa."

  ReplyDelete