13/07/2012

Kaugete aastate konspektist - 1. (1972-1974)


Ääremärkused Anatoli Tšernjajevi päevikule "Совместный исход. Дневник двух эпох. 1972-1991 годы" (2008).

Siit ei maksa otsida mingit põhjalikku ülevaadet raamatust, kirjutan lihtsalt enese jaoks mõnest sellisest kohast, mis mulle toda aega meenutas või minu kogemustega tollase elu mitmepalgelisusest haakub, ning sedamööda, kuidas lugemine edeneb.

Näiteks loeb AT seoses Ljubimovi Taganka-lavastusega Puškinit ja on hämmastuses tema värsside meloodilisusest. Siis järsku: "Samal ajal loen SFV-st toodud raamatukest: Jack Pine "The love sucker". Sekspomm haruldaselt tuumakate võtete kogumiga. Mulle tundub, et olen juba selles asjas haritud inimene, aga siin on jälle palju ootamatusi. Tõepoolest, seksrevolutsioon nagu iga revolutsioon varjab ebaharilikke loomingulisi võimalusi."

Toimub rahvusvaheline kommunistliku noorsooliikumise üritus, millest osavõtjatele antakse Moskvas kahe päeva jaoks sada rubla taskuraha (sada rubla võrdus sel ajal päris korraliku kuupalgaga). See on suur raha, mida teised sotsialismimaad ei jaksaks maksta, arutleb AT, aga "meie teeme seda Tambovi talumehe arvel". Samas nendib ta, et millegipärast on rahvusvahelises noorsooliikumises osalejad enamasti keskealised.

Huvitav on Roger Garaudy kriitika. Prantsuse kommunist Garaudy (1913-2012) oli eelnevatel aastatel olnud marksistlik iidol, kes oskas aga näha propagandavahust sügavamale ja temast kujunes revisionist. Tema raamatud, näiteks "Piirideta realism" (1963), olid noil aastatel populaarsed muu hulgas ka Tartu üliõpilaskonnas. Need keelati Nõukogude Liidus ära, "renegaat Garaudy" suhtes hakati rakendama mahavaikimistaktikat. Oma elutee lõpetas Garaudy aga hoopiski islami ideoloogina, selle põneva mõtleja elukäiguga tasub tutvuda kas või ainult Wikipedia abil.

Seoses nõukogude noorsooga kirjutab AT 1973. a: "On kujunenud vaimuelu vaakum. Noorsugu (tema parim osa halli massi hulgast) on pragmaatiline, asjalik, omandab eriala, abiellub varakult. Mingi võrdlemisi õhuke kiht "eliidi" võsusid parasiteerib vanemate arvel. Ülejäänud lihtsalt töötavad ja elavad millestki mõtlemata. On küllalt rohkearvuline komsomoli kisakõride ja karjeristide grupp. Komsomoliaktivistide hulgas on üksikud tõepoolest ideelised ja ennastsalgavad või asjalikud, väga positiivsed, kuid täiesti ilma fantaasiata inimesed (nagu üliõpilasmalevate juhid). Noorsoos väljendub meie ühiskonna seisund."

AT tegeleb NLKP KK rahvusvahelise osakonna asejuhatajana pleenumite ja kongresside ettevalmistamisega, kirjutab partei- ja riigjuhtide kõnesid, osaleb ajalooõpikute ja -kogumike ettevalmistuses, on näiteks ajakirja Voprossõ Istorii (Ajalooküsimused) toimetusekolleegiumi liige. Tegeleb visiitide ettevalmistamisega (tol ajal on olulisim Brežnevi visiit USA-sse) ja mitmesuguste delegatsioonide vastuvõtmisega (näiteks Briti leiboristid Moskvas). Mitmesuguste tollaste oluliste sündmuste ettevalmistamine.

Juba 1973. ja veel enam 1974. a sissekannetele on iseloomulik, et autor täheldab Brežnevi kultuse algust ja süvenemist. Üha enam kiiduavaldusi pelgalt tema nime nimetamisel, üha enam aumärke ja kingitusi, mõttetumaks muutuvad sõnavõtud, millest igasugune rahvusvahelise osakonna mõttekam panus maha võetakse. Üha halvenev diktsioon. Ühtaegu kommunistliku liikumise ja rahupooldamise rõhutamine, teisalt sellele vastukäiv tegelikkus, arusaam, et kapitalismiga tuleb koostööd teha.

Kirjeldus, kuidas NLKP juhid naudivad Varssavis koos Poola kommunistide juhtidega parimatel vaatekohtadel striptiisi, ja küsimus, kas nad mõtlevad praegu sellele, et sotsmaades on see tavaline ja striptiisitööstus aktsepteeritav ja arenev. Poola kaupluste rikkus ja väga kõrged hinnad, koos nentimisega, et need kaubad on sageli omamaised, väga hea kvaliteediga, ja, mis kõige tähtsam, saadaval kõikjal, mitte nii nagu samal ajal NLiidus ainult parteibossidele mõeldud kinnises GUM-i osakonnas. Üldse huvitavad kirjeldused rohketelt välismaal käikudelt (sotsmaad, Inglismaa, Saksamaa jm).

(Järgneb.)

Vaata ka: Kahe ajastu päevik.
Kaugete aastate konspektist - 2. (1975-1976)

2 comments:

  1. "Vaata ka" lingi lõpus on üleliigne tühik, mis URLi ära rikub.

    ReplyDelete
  2. Aitäh! Nüüd peaks korras olema.

    ReplyDelete